Нитро

Нитрото, не е веществото, което влиза в състава на барута, но натрон, една естествена въгле-кисленна сол от натрий или содий. Нитрото, като се полее с оцет, се сгорещява до толкова, че се изпарява – Пр. 25:20, и още се употребява за миене – Ер. 2:22. Като се съедини дървено масло с нитро, става мило (сапун). Нитрото природно съществува в твърдо състояние в земята, или в плавателно състояние по някои езера, на запад от Египетската Делта.