Ноб

Град на свещеници, в наследието на Вениаминовото племе, близо до Ерусалим. Жителите му, веднъж били подложени на клане по заповед от Саул, за гостоприемството им към Давид – 1Цар. 21:2, 22:9-23; Неем. 11:32; Ис. 10:32. Местоположението на този град сега е неизвестно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.