Нод (скитане)

Земя на изток от Едем, която била така наречена, защото там се скитал Каин – Бит. 4:16.