Ноемин

Жена на Елимелех, и свекърва на Рут. Виж Рут.