Нощ

Старите евреи започвали денонощието от вечерта, и го продължавали до другата вечер, така че нощта предшествувала деня. Този приет обичай, може, вероятно, да се проследи назад и в езикът, с който се описва сътворението на света – Бит. 1:5,8,13, и пр. “стана вечер, и стана утро, ден първи”. Евреите давали дванадесет часа на нощта и дванадесет часа на деня, но тези часове не са били равни, освен при равноденствието. През други времена, когато нощните часове са били дълги, дневните часове са били къси, както през зимата; и когато часовете на нощта са били къси, часовете на деня са били съразмерно дълги. Виж Часове.

Нощите в Сирия, понякога са много студени, докато дните са много горещи; и пътниците по пустините и по околните Палестински планини, често се оплакват както Яков, в Бит. 31:40: “деня пекът ме изнуряваше, а нощя – мразът, и сънят бягаше от очите ми”.