Обеца

Израилтянките носели обеци на ушите и на ноздрите си – Бит. 24:47, 35:4; Из. 32:2; Чис. 31:50.