Обещание

Старозаветните обещания, се отнасят за Божиите духовни дарби, най-вече за Месия, Святия Дух, и пълнотата от евангелски благословии, за които Бог увери Авраам и други светии, заради тях и заради всички вярващи след тях – Рим. 4:13,14; Гал. 3:14-29. “Чадата на обещанието”, са или Исааковото потомство, за разлика от Исмаиловото; похристиянчените евреи, или всички истински вярващи, които с вяра приемат обещанието за спасение в Христос. В Евр. 11:39, “обещанието” значи обещаното нещо – Д.А. 1:4. “Най-големите и драгоценни обещания” Божии, съдържат всички добрини за този живот и за онзи, които навярно са обезпечени за людете Му в Христа – 2Пет. 1:4; 2Кор. 1:20; 1Тим. 4:8. Поради безкрайните заслуги на Изкупителя им, безконечна любов, безпределна мъдрост, и всемогъща сила са заложени за тях; и като пожертвува еднородния си Син, Бог щедро ще излее върху тях всяка благословия, от която се нуждаят – Рим. 8:32.