Облачен Стълб (облак)

Този стълб, е бил един чудесен белег за Божието присъствие при изходът на израилтяните от Египет – Из. 14:24 и 16:10; Чис. 12:5, и през скитанията им в пустинята. Този стълб, е бил облачен през деня, за да показва пътя на евреите, и огнен през нощта, за да им свети – Из. 13:21,22 и 14:19,20. Чрез него Бог водел Еврейския народ в пустинята – Чис. 9:15-23, 14:14; Вт. 1:33. Пророк Исая, пише за Божието покровителство върху църквата, под вид на един облак през деня и нощта – Ис. 4:5.