Образ

На Мойсей бе казано да направи скинията по образът, който бе видял на планината – Д.А. 7:44. В по-общата употреба на думата, библейския образ е пророчески знак, “сянка на бъдещите добрини” – Евр. 10:1, “а тялото е Христово” – Кол. 2:17. Стария Завет, се отличава най-вече с употребата на образи. Например, Пасхалният агнец и другите принесени според закона жертви, бяха образи на Агнеца Божий, и поясниха великото му умилостивение; те показаха, че вината заслужава смърт, и се изкупва само с кръвта на Богоугодна жертва, но те са се принасяли, и за да предскажат пришествието на Спасителя.

Старозаветните образи, включват лица, неща, събития, обреди, и места. Например: Адам и Мелхиседек, пророчеството и свещенството, манната и медната змия, ударената канара и преминаването на река Йордан, Пасхата и денят на умилостивението, Ханаан и градовете за прибежище, са библейски образи на Христос.

Колкото голяма и да ни изглежда, приликата между някое Старозаветно събитие и някое Новозаветно, пак не може да се каже, че това Старозаветно събитие е образ, ако не е предназначено от Бога за тази цел, и така да придобие пророчески характер.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.