Обручение (залог)

Залог за точното изпълнение на едно обещание или част от един дълг, заплатена като залог за изплащането на целият дълг или част от цената на нещо, заплатена, за да потвърди взаимното съгласие, или част от заплатата на един слуга, заплатена за уверение, във времето на наемането му. В Новия Завет, Божиите дарове на човеците в този свят, се описват като обручение за по-големите благости, с които праведните ще се наслаждават в бъдещия живот – 2Кор. 1:22, 5:5; Еф. 1:13,14. Виж Сгодяване.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.