Оцет (вкиснато вино)

Произведение от второто или оцетно врене на винните пития. Думата оцет, понякога означава рядко, кисело вино, което много се е пиело от работниците и от Римските войници – Чис. 6:3; Рут 2:14; 2Лет. 2:10; Йн. 19:29. Виж Жлъчка. Другаде той означава обикновеният рязък оцет, който достави на премъдрия Соломон две важни изяснения – Пр. 10:26, 25:20.