Очистилище (умилостивилище)

1Лет. 28:11
Покривът на Ковчега на Завета. Еврейската дума значи покрив, но внушава мисълта за покриване или очищение на греховете – Пс. 32:1. Очистилището се е приближавало само от първосвещеника, и не без кръвта на очищението, за да означи, че Божествената милост се придобива само чрез Христовата кръв – Рим. 3:25.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.