Очистилище (умилостивилище)

1Лет. 28:11
Покривът на Ковчега на Завета. Еврейската дума значи покрив, но внушава мисълта за покриване или очищение на греховете – Пс. 32:1. Очистилището се е приближавало само от първосвещеника, и не без кръвта на очищението, за да означи, че Божествената милост се придобива само чрез Христовата кръв – Рим. 3:25.