Одолам

Стар град в Юдовото поле, на югозапад от Ерусалим – Бит. 38:1; И.Н. 15:35. Царят му бе убит от Исус Навин – И.Н. 12:15. Той беше един от градовете преправени и укрепени от Ровоам – 2Лет. 11:7; Мих. 1:15, и превзет и населен пак от евреите след плена – Неем. 11:30.

Когато Давид се оттегли от Анхус, Гетския цар, той отиде в “пещерата Одолам” – 1Цар. 22:1; 2Цар. 23:13. Местоположението на тази пещера, обаче е неизвестно. Според преданието, тя е на планинската страна, около 2 часа на югоизток от Витлеем, Давидовия град; тя е една голяма и хубава пещера, която може да събере хиляди души.