Офир

I. Един от синовете на Йоктан, който се засели в южна Арабия – Бит. 10:26-29.

II. Една страна, в която Соломоновите кораби търгуваха, и която дълго време се славеше с изобилността и чистотата на златото си – Йов 22:24, 28:16. “Офирското злато”, пословично се считаше за най-доброто злато – Пс. 45:9; Ис. 13:12. Единствените места в Св. Писание, които ни дават някакви сведения за местоположението на Офир са: 3Цар. 9:26-28, 10:11,22, 22:49, и успоредните места в 2Лет. 8:18, 9:10,21, 20:36,37; от което се вижда, че така наречените “кораби на Тарсис”, са отивали в Офир; че тези кораби са тръгвали от Есион-гевер, едно пристанище на Червено море; че те са пътували веднъж на всеки три години; че от там са се връщали натоварени със злато и сребро, слонови зъби и аромати, маймуни и пауни. По тези данни някои тълкуватели са предприели да определят местоположението на Офир; но те са достигнали до различни заключения. Йосиф, предполага, че е било в полуостров Малака. Други мислят, че се е намирало в Софала, в южна Африка, където са намерени златни и сребърни рудници, които се вижда, че са се използвали в старо време. Други пък предполагат, че Офир е бил една част от южна Арабия. Виж Уфаз и Фаруим.