Офний и Финеес

Виновните и окаяни синове на порвосвещеника Илий. Те, като се ползували от високото си положение, злоупотребявали непрестанно със своята власт, но гнусните им дела, които баща им не бил в състояние да възпре, нанесли безчестие и погубление на семейството им. Ковчегът на завета, който занесли през времето на една война в станът си, въпреки божественните забрани, бил превзет от неприятелската сила, и те паднали убити в едно сражение – 1Цар. 24гл. Виж Илий. Божият ковчег, защитава само онези, които го обичат и му се покоряват. Човеците навсякъде са склонни да уповават само на външното заявление на вярата си, без сърцата им да са покорни на Бога, но онези, които съгрешават, както Илиевите синове, ще погинат като тях.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.