Офра

I. Един град на Вениаминовите синове, който Евсевий предполага, че е бил пет мили на изток от Ветил; близо до това място се намира сега селото Таибе, на един висок хълм – И.Н. 18:23; 1Цар. 13:17.

II. Един град на Манасия, където живееше Гедеон, и където след смъртта му, неговия ефодът суеверно се обожаваше – Съд. 6:11-24, 8:27.