Ог

Един Аморейски цар от Васан, на изток от Йордан, победен и убит от израилтяните под Мойсей. Той беше исполин на ръст, един от последните Рафаими, които притежаваха оная страна; и железният му одър, четиринадесет крака дълъг, се пазеше след смъртта му, като една останка. Астарот и Едраи, бяха главните му градове, но имаше и много други укрепени градове, и страната беше богата със стада и говеда. Тя беше назначена от Мойсей за половината от Манасиевото племе – Чис. 21:33, 32:33; Вт. 1:4, 3:1-13, 4:47, 31:4; И.Н. 2:10, 12:4, 13:30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.