Огледало

Огледалата в старо време, са се правели от метал, главно от мед – Из. 38:8; Йов 37:18, изляна във вид на колело, и прикована на една украсена дръжка. Подобни огледала, са намерени и между развалините на древния Египет.