Огледало

Огледалата в старо време, са се правели от метал, главно от мед – Из. 38:8; Йов 37:18, изляна във вид на колело, и прикована на една украсена дръжка. Подобни огледала, са намерени и между развалините на древния Египет.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.