Огради

Огради за стадата; кошарите, в които пазели стадата – 2Лет. 32:28.