Ограждение

Една ограда около стрехите на старите къщи, които бяха плоски, и на които хората излизаха да дишат чист въздух, да се забавляват и да си отпочиват през деня, и да спят през нощта. Мойсеевият закон изискваше едно ограждение за всяка къща – Вт. 22:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.