Охозия

I. Син и наследник на Ахаав Израилевия цар – 3Цар. 22:40,51; 4Цар. 1гл. Той царува 2 години сам, и заедно с баща си, който го придружи в царуването в предпоследната година на своята смърт (897г. преди Р.Х.). Охозия подражаваше нечестието на баща си, и се кланяше на Ваал и на Астарта, на които обредите се бяха въвели в Израил от майка му Езавел. През неговото царуване, Моавците се подигнаха. Като се съедини с цар Йосафат, в едно търговско предприятие по Червено море, неговото нечестие изтреби всичко. След едно падане през решетката на горницата си, той прати да се съветва от един бог на Филистимците, дали ще оздравее. Пророк Илия, предсказа бързата му смърт – първо на пратените, а после и на самия Охозия, след като бяха поядени с огън от небето две чети от по 50 души.

II. Петият Юдов цар (наречен и Йоахаз и Азария), син на Йорам и Готолия; той наследи баща си в 885г. преди Р.Х. – 4Цар. 8:25; 2Лет. 22:2. Той беше на 22 години, когато възлезе на престола, и царува само една година в Ерусалим. Той последва домът на Ахаав, с който се бе сродил чрез майка си, и стори зло. Умря в ръцете на Ииуй, когато се намери при Йорам, синът на Ахаав – 2Лет. 22гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.