Око

Същата еврейска дума значи и око и източник. Освен обикновената й употреба, да обозначава оръдието на зрението, тя често е употребена в Библията и с преносно значение. Обаче, повечето фрази, където тази дума се среща не искат изяснение. Израза, “както очите на слугите гледат към ръката на господарите им”, се изяснява с това, че слугите и слугините са научени да бдят и да внимават винаги на господарите си, които ги карат на работа и им заповядат с кимане на глава, с едно намигване, или с някакво движение на ръката или на пръстите. На много места в Св. Писание, окото се оприличава на душата, защото то мигновено и вярно изразява мислите на сърцето. То носи различни названия, като “добро око”, “лошо око” – Пр. 22:9, 23:6; “горделиви очи” – Пр. 6:17 и “безсрамни очи” – Ис. 3:16. “пожеланието на очите” – 1Йн. 2:16, изразява желание за някое от суетните неща на този свят. “Окото, което се присмива на баща си” – Пр. 30:17, се заплашва, че ще го изкълват птиците, защото е известно, че хищните птици се спускат и нападат най-напред очите на неприятелите си. “Ако е чисто окото ти” – Мт. 6:22, значи ако окото ти вижда всяко нещо както си е.

Както Библията, така и мнозина древни и днешни писатели споменават, че старовременните народи, са имали обичай да си изписват веждите и клепачите, за да се виждат очите им големи, лъскави и миловидни. Този обичай се пази и до днес при турците и при други някои източни народи. „Езавел начерни клепачите на очите си” – 4Цар. 9:30, значи тя вапса веждите и клепачите си. Понякога, този обичай се е практикувал извънмерно, особено от развратни жени – Ер. 4:30; Пр. 6:25. Намокрят една малка четка с трендафилова вода, и после я затопяват в ситен прах; тогава теглят четката между краищата на клепачите, като ги притворят, така че от прахът нищо да не падне в окото. В Персия, този обичай е толкова общ между мъжете, колкото и между жените; в древен Египет мъжете също са вапсвали веждите и клепачите си, както показват това и паметниците на Тиви. “Жените и девиците на Арабия”, говори Нибур “вапсват ноктите си с червено като кръв, а ръцете и краката с жълто от буренът алхенна. Те вапсват така също и клепачите си отвътре с черно като въглен, което правят от свинцова руда. Те не само правят веждите си по-големи, но изписват черни образи за украшение по лицето и по ръцете си“.