Окоп

2Цар. 20:15; 4Цар. 19:32; Ис. 37:38; Ез. 21:22.
Насип или ниска стена, която неприятелят издига, във време на обсада, пред един крепостен град. Когато Изкупителят плачеше за Ерусалим, няколко дни преди разпятието си под стените му, Той каза, „Ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят и от всякъде ще те утеснят“ – Лк. 19:43. Римляните изпълниха това предсказание, като заградиха със стена отвред Ерусалим, за да не могат евреите да избягат или да получат помощ от вън. Виж Война.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.