Олда

Пророчица през царуването на Йосия, до която се допитаха за заплашванията в намерената книга на Закона (623г. преди Р.Х.) – 4Цар. 22:14,20; 2Лет. 34:22-28.