Олон (песъчлив)

I. Град в Юдовите планини, един от градовете, от които се вижда, че Девир е бил най-значителния – И.Н. 15:51, 21:15; 1Лет. 6:58.

II. Моавски град – Ер. 48:21, в равнината на изток от Йордан.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.