Олово (калай)

Един метал, който е бил познат и употребяван още от най-старо време – Чис. 31:22. Тиряните са го донесли от Тарсис. В Ис. 1:25, под името олово се разбира сплав от свинец, олово и други съставни тела със сребърна руда, които се отделят от чистото сребро посредством топене.