Омайвачи

Пс. 58:4,5; Екл. 10:11; Ер. 8:17
Омайвачи има много в Индия и Египет, те претендират, че имат сила да омайват змиите, така че да не могат да ухапят.