Омайвателни Изкуства

Омайвателните изкуства, се споменават много в Св. Писание. Такива са и лъжливите изкуства на омайвачите, прокобителите, гадателите, магьосниците, чародеите, вълшебниците, запитвачите на зли духове, запитвачите на мъртвите, и пр. и пр. Тези всичките се забраняват и осъждат от Св. Писание – Из. 22:18; Лев. 19:26,31, 20:27; Вт. 18:10,11. Мнимата сила на омайвачите, се приписва на Сатана и омайвателното уж изкуство, естествено е един вид идолопоклонство. Мнимите си чудеса, омайвачите правели чрез някои хитрости, или по някои естествени закони, известни само на тях. За Египетските мъдреци се казва, че са правели чудеса чрез магия – Из. 79гл.; Д.А. 19:19.