Омега

Последната буква от гръцката азбука. Виж буква А.