Омер

Една мярка за обем употребявана от евреите; десета част от една ефа.