Онагр

Див осел, наречен така поетично – Йов 39:5. Виж Осел.