Оникс

I. Една от съставните части на свещения тамян, с който се кадеше само в светилището – Из. 30:34. Предполага се, че е едно вещество, което се състои от черупката на един вид мида, и което когато гори издава една миризма, подобна на миск. Най-добрият оникс, се намира в Червено море и е бял и голям.

II. (нокът), единадесетият от камъните на нагръдника на първосвещеника – Из. 28:20. Сегашният оникс, прилича до някъде на ахат; цветът на този камък е като цветът на човешки нокът; от тук идва и името му оникс, което на гръцки значи нокътБит. 2:12; Из. 25:7, 28:9-12,20. Един вид мраморни камъни, подобни на оникс бяха познати на гърците, и може да са били като “ониксовите камъни”, запазени от Давид за храма – 1Лет. 29:2.