Онисифор

Един християнин, приятел на Павел в Ефес, който дойде в Рим, когато апостола беше затворен там за вярата, и в едно време, когато почти всеки го беше забравил. Това се предполага, че е станало през последното затваряне на Павел, не дълго време преди смъртта му. Като намери след дълго търсене Павел в окови, той му помогна до колкото имаше сила, и без да се страхува от опасност, за което апостолът се помоли на Бога, да обсипе с най-големи благословения него и семейството му – 2Тим. 1:16-18, 4:19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.