Онисим

Онисим беше роб на Филимон от Колос, и беше избягал от него и отишъл в Рим, но като се обърна в християнството чрез проповядването на Павел, той стана причина, за да пише Павел посланието си до Филимон – Кол. 4:9; Ф-м 10ст.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.