Онисим

Онисим беше роб на Филимон от Колос, и беше избягал от него и отишъл в Рим, но като се обърна в християнството чрез проповядването на Павел, той стана причина, за да пише Павел посланието си до Филимон – Кол. 4:9; Ф-м 10ст.