Оно

Един град във Вениаминовата земя, близо до Лида – 1Лет. 8:12; Езд. 2:33. “Долината на Оно”, се предполага, че обозначава един дял от долината на Сарон, близо до Оно – Неем. 6:2, 11:35.