Оола или Оолива

Две символични имена, употребени от Езекил – Ез. 23:4, за да означат двете царства на Юда и Израил. Те са представени като сестри, и от Египетски произход. Оола представлява Самария, а Оолива представлява Ерусалим. Иносказанието е една история на Еврейската църква.