Оола или Оолива

Две символични имена, употребени от Езекил – Ез. 23:4, за да означат двете царства на Юда и Израил. Те са представени като сестри, и от Египетски произход. Оола представлява Самария, а Оолива представлява Ерусалим. Иносказанието е една история на Еврейската църква.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.