Ор

I. Една коническа планина в бърдото Сиир, на източната страна на Араба, една голяма долина между Мъртво море и Елатския залив. На Ор стърчат три върха, които гледат надолу хълмове, долове, и пусти места. На Ор умрял Аарон, където се възкачил сам с брат си Мойсей и със сина си Елеазар – Чис. 20:22-29, 33:38. Тази планина днес се нарича Джебел Неби Харун – Планината на Пророк Аарон; и на върхът й се намира един Мохамедански гроб на Аарон, който е направен на мястото на един по-стар такъв, който може би показва същото място, където е бил погребан Аарон.

II. Един отличен мъж между евреите в пустинята. Той и Аарон подпираха ръцете на Мойсей в Рафидим, и бяха негови наместници, когато той беше на планината Синай – Из. 17:10, 24:14.