Орфа

Една Моавка, снаха на Ноемин, която остана при народа и при боговете си, когато Рут последва Ноемин и Господа – Рут 1:4-14.