Орион

Йов 9:9
Едно от най-светлите съзвездия. Еврейската дума Кесил обозначава според най-добрите тълкуватели и според старите преводи, съзвездието Орион, което, по причина на предполагаемото негово сходство с лошото време и буря, Виргилий го нарича “nimbosus Orion”, бурния Орион. В Йов 38:31, му се описват узи; и това е сходно с гръцката митология за изполинът Орион, вързан на небесата за несполучливия бой против боговете.