Орион

Йов 9:9
Едно от най-светлите съзвездия. Еврейската дума Кесил обозначава според най-добрите тълкуватели и според старите преводи, съзвездието Орион, което, по причина на предполагаемото негово сходство с лошото време и буря, Виргилий го нарича “nimbosus Orion”, бурния Орион. В Йов 38:31, му се описват узи; и това е сходно с гръцката митология за изполинът Орион, вързан на небесата за несполучливия бой против боговете. 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.