Оръжия и военни облекла

Евреите употребяваха в бой същите видове нападателни оръжия, каквито се употребяваха тогава и от другите източни народи, а именно: мечове, копия, сулици, лъкове, стрели и прашки. За отбрана те употребяваха шлемове, ризници, щитове, брони за бедрата и др.

От приложените картини, първата представлява древен воин, приготвен за бой; втората, няколко вида древни военни облекла за защита; а третата няколко оръжия за нападение, употребявани в старо време.

Във втората картина №1, представя ризница за защита на тялото, която се нарича в Писанието броня; тя изглежда, че е била направена от мешин или друго някое твърдо вещество, понякога покрита с метални люспи; №2, представя шлем, обикновено направен от метал; №3 – щит, направен или от дърво покрито с корави кожи, или от метал; и №4 – поножи от дебел мешин или от мед.

Третата картина, представя лък и стрела, дрекол (военна брадва), копие и меч с ножницата му. Старият меч е бил къс, прав, и остър от двете страни.

Всяко Еврейско племе, имаше свое знаме. Виж Мерзост, където има едно изображение, което представя знамената на Римските полкове, които евреите считаха за идолопоклоннически, не само защото те били посветени на идолите чрез езически свещеници, но и защото имали изображения върху тях, на които се кланяли – Из. 20:4.