Осанна

Дума за радостно възклицание, на еврейски значи Спаси, моля се. Народът викаше Осанна, когато Исус влизаше тържествено в Ерусалим; с други думи, хората призоваха небесна благодат върху него като Месия – Мт. 21:9. Евреите също имаха обичай, да възкликват с този радостен вик на празника на шатрите, през който повтаряха Пс. 118:25,26.