Осанна

Дума за радостно възклицание, на еврейски значи Спаси, моля се. Народът викаше Осанна, когато Исус влизаше тържествено в Ерусалим; с други думи, хората призоваха небесна благодат върху него като Месия – Мт. 21:9. Евреите също имаха обичай, да възкликват с този радостен вик на празника на шатрите, през който повтаряха Пс. 118:25,26.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.