Осия

I. Един от дванадесетте малки пророци. Той пророкува дълго време, от Озия до Езекия, (около 785-725 г. преди Р.Х.).
Книгата на Осия, включва две чести. Първите три глави съдържат символични образи, които са изображение назначено против Еврейското идолослужение. Не знаем женитбата на пророка истинско събитие ли е било, или само иносказателно видение, но тя добре пояснява отношенията между идолослужителните евреи и Бога. Другите глави на тази книга, се занимават главно с изобличения против Израил, особено против Самаряните, които тогава бяха първи в идолослужението. Стилът на Осия е неясен, така, че не може да се каже определено, кога точно са изречени различните му предсказания. Този пророк гледал с вяра на идещия Спасител, и пасажи от неговите пророчества, няколко пъти са цитирани в Новия Завет – Мт. 9:13; Рим. 9:25,26; 1Пет. 2:10.

II. Последният Израилев цар, който се възцари вместо Факея, когото той уби – 4Цар. 15:30, (730г. преди Р.Х.). Той царува девет години, след което бе заведен в плен от Салманасар – 4Цар. 17:1-6, 18:9-12, (721г. преди Р.Х.).