Остен

Непокорният вол, с ритане срещу остена, навлича повече щета на себе си. От тук и притчата Срещу остен не се рита, която се среща в гръцкия, латинския и еврейския езици, и се прилага за онези, които се противят на законната власт, или на Бога – Д.А. 9:5, 26:14. Виж Вол.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.