Освещение

Един религиозен обред, чрез който някое място или някое лице, се посвещава на някаква свята цел. Така например, скинията, първия и втория храм, са били осветени, за да бъдат домове Божии – Из. 40гл.; 3Цар. 8гл. Езд. 6гл. Евреите са освещавали така също стени, домове, и др. – Вт. 20:5; Неем. 12:27. “Празникът на освещението”, е бил годишен празник в памет на очищението и преосвещението на храма, когато е бил осквернен от Антиох Епифан – Йн. 10:22.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.