Отговарям

Освен общата употреба на тази дума, в смисъл на давам отговор на питане, тя се употребява много често в Библията, като следва еврейските и гръцките наречия, в смисъл на говоря; което значи просто, че някой започва или отново започва да говори след прекъсване – Зах. 3:4, 6:4; Мт. 11:25, 12:38; Лк. 7:40. Тя значи още, ответно пеене – 1Цар. 18:7; или даване сметка за себе си в съд – Бит. 30:33; Йов 9:3.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.