Отмъстител (мъстител за кръв)

Отмъстителят, или мъстителят за кръв, е едно име, което Св. Писание дава на един, който е имал право, според Еврейския обичай, да отмъсти на онзи, който е убил някой от роднините му. Ако някой неволно и без намерение е ставал човекоубиец, той избягвал в някой град за прибежище. Виж Прибежище.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.