Отмъстител (мъстител за кръв)

Отмъстителят, или мъстителят за кръв, е едно име, което Св. Писание дава на един, който е имал право, според Еврейския обичай, да отмъсти на онзи, който е убил някой от роднините му. Ако някой неволно и без намерение е ставал човекоубиец, той избягвал в някой град за прибежище. Виж Прибежище.