Отпущаемий Ярец (козел за отпущане)

На еврейски Азазел; дума, която се употребяваше само през обредите, които се правеха през денят на умилостивението – Лев. 16:8,10,26. Има различни мнения за произхода на тази дума. Най-доброто тълкувание, което и се дава, е че ярецът (козелът), преносно е вземал и занасял греховете на Божиите люде. Виж Умилостивение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.