Отпущаемий Ярец (козел за отпущане)

На еврейски Азазел; дума, която се употребяваше само през обредите, които се правеха през денят на умилостивението – Лев. 16:8,10,26. Има различни мнения за произхода на тази дума. Най-доброто тълкувание, което и се дава, е че ярецът (козелът), преносно е вземал и занасял греховете на Божиите люде. Виж Умилостивение.