Отрасъл (пръчка, клон)

Както дърветата, обозначават в преносен смисъл велики мъже и князе, така и отрасли, клонове и растения означават чадата им. Христос се нарича “отрасълът”, “пръчката от Есеевия пън”, и “отрасълът от корените му” – Ис. 11:1, 53:2; Зах. 3:8, 6:12; понеже е царски потомък от Давидовия дом – Ер. 23:5, 33:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.