Овав

Син на Рагуил – Чис. 10:29. За него има две предположения: или че е бил брат на Сепфора – Мойсеевата жена, или пък, че Овав е било друго име на Йотор. Когато юдеите се готвели да напуснат планината Синай, Мойсей помолил Овав да участва в съдбата на Божиите люде, и да ги придружи в странстванията им в пустинята, защото неговите познания на страната, и жителите й можеха да послужат на израилтяните. Явно той е склонил, и е приел молбата на Мойсей – Съд. 1:16, 4:11.