Овид-едом

Един Левит, особеното щастие на когото, когато пазеше ковчегът след ужасната смърт на Оза, насърчи Давид да възведе ковчега в Ерусалим. Овид-едом и синовете му станаха вратари на ковчега в Ерусалим – 2Цар. 6:10-12; 1Лет. 15:18-24, 16:38, 26:4-8,15.